Kunnskapsbase

Fuglehjelpen

Fuglebeskyttelsen

Vern av fugl

Det er flere måter og forskjellige innfallsvinkler å verne om fugl på. Via Norsk Ornitologisk Forening har man i Norge en god oversikt over artsmangfold, biotopi, samt vern av fuglearter ved rødelisting og freding. Brannvesnet tilbyr førsteklasses hjelp til akutt redning av fugl som sitter fast eller er frihetsberøvet på en eller annen måte. Falck og Viltnemda er instanser som rykker ut og henter skadet vilt og fugl til avlivning.

Derimot har man i Norge ingen tradisjon på rehabilitering av skadet eller nødlidende vilt og fugl. Avliving er myndighetenes eneste metode, selv i tilfeller hvor fuglen raskt kunne blitt frisk med riktig behandling. Dette står i sterk kontrast til svensk viltverns-modell som faktisk inkluderer rehabilitering som en del av naturnvernspolitikken. Vi husker vel alle episoden om de fire grevlingungene som ble reddet ut av en brennede taufabrikk av dyktige brannmenn, for så å bli levert til avlivning hos Viltnemda. I Sverige ville de blitt levert til rehabilitering og deretter sluppet tilbake til naturen eller et viltreservat.

Vilt har ikke den samme statusen i Norge. Fuglen er, som annen vilt, forventet å skulle klare seg selv. Og det gjør den, bedre enn noen annen. Men vi må ikke glemme at mange av skadene den utsettes for er direkte eller indirekte påført av menneskelige aktiviteter. Vi får inn fugl med bedbrudd, som er skadet i trafikken eller kollidert i vindu, er skadeskutt, har fiskekroker i nebbet og snører rundt beina, for å nevne noen. I tillegg strider det mot etiske prinsipper å ikke hjelpe en annen lidende medskapning - hvis man kan. Fuglehjelpen mener vi har en plikt til å hjelpe fugl i nød, og at avlivning bare må skje der annen behandlig ikke vil være gavnelig for fuglen. Vi er noen ganske få, ideelle organisasjoner som driver dette arbeidet, og beviser gang på gang at rehabilitering i svært mange tilfeller gir en god utgang for fuglen. Etter 25 år med erfaring og i dialog med svenske viltrehabilitører har man metoder som fungerer. Det bør ikke finnes en myndighet i Norge som hindrer oss i å rehabilitere skadet fugl. Men det er fortsatt en vei å gå - og med din hjelp og interesse for fugl, kan vi sammen endre holdningene og bedre fuglens kår. I "kunnskapsbasen" har vi samlet råd og tips for "hjelp til selvhjelp" til deg som vil hjelpe fugl.


Postadresse: Postboks 68, 1501 Moss.          Org. nr: 983 235 735           Telefon: 91 16 57 89           Kontonummer: 1503 07 26852


                                                                                                         Copyright Fuglehjelpen 2014