Spørsmål & svar

Fuglehjelpen

Fuglebeskyttelsen

Spørsmål og svar

1 .Jeg har funnet en skadet fugl. Hva gjør jeg?


Hvis den halter:

La den være! En haltende fugl kan klare seg godt i naturen så lenge vingene fungerer. Fuglen har liten følighet i bena.


Hvis den henger med den ene vingen:

Når en fuglevinge henger, kan det være fler årsaker til dette, og noen er forbigående. Foruten vingebrudd, kan det være snakk om en strekk, forgiftning eller hjernrystelse. I disse tilfellene kan det holde å gi den litt tid og se om den flyr av seg selv (kan ta 1 til 3 dager. Ring Fuglehjelpen for veiledning).

En fugl med brukket vinge må til veterinær. Ring Fuglehjelpen!


Hvis den virker frisk, men ikke vil fly:

Ring Fuglehjelpen!

 

2. Jeg har funnet en fugleunge som har falt ut av redet sitt og ikke kan fly. Hva gjør jeg?

Ikke ta med fuglen hjem, annet enn etter samråd med Fuglehjelpen. Enkelte fuglesorter, som trost og stær, er ofte 2-3 dager ute av redet før de kan fly. Da er det viktig at du lar den være der den er. Foreldrene er i nærheten og passer på. Hold gjerne katten under oppsyn i disse dagene.

I tilfeller hvor en forelder er død, kan den andre fortsatt ta vare på ungen. Det er heller ikke uvanlig i fugleverden at andre fugleforeldre stepper inn og blir surrogatforeldre.

Enkelte fugler kan plasseres tilbake i redet. Ring isåfall Fuglehjelpen for veiledning!

 

3. Barna har kommet hjem med en fugleunge som har falt ut fra redet. Hva gjør jeg?

Sett den tilbake på nøyaktig samme sted som den ble funnet, så snart som mulig slik at foreldrene får matet den! Det er en myte at unger som har vært forstyrret ikke blir tatt tilbake av foreldrene. Se info spørsmål 2.

 

4. En fugl har kollidert i vinduet og ligger bevisstløs på bakken. Hva gjør jeg?

Legg den i en eske med luftehull på balkongen til den kvikner til. Slipp den deretter ut. Er det vinter og kaldt, kan du sette esken inne.


5. Jeg har funnet en lomvi på land. Hva gjør jeg?

Frakt den til sjøen, helst havet, så snart som mulig. En byfontene er ikke godt nok, men en elv kan gjøre nytten hvis man ikke kommer seg til havet! 

Info: Ikke mat en lomvi med brød, der er giftig for den. Lomvi spiser kun fisk.


6. Katten min har tatt en fugl. Den lever fortsatt, og jeg har den i oppbevaring. Hva gjør jeg?

Fuglen må til veterinær, ring Fuglehjelpen!

En fugl som har vært utsatt for bitt kan ha indre skader som ikke synes utenpå. Det er derfor viktig med veterinærbesøk.

Noen veterinærinstitusjoner har avlivning som eneste behandlingsmetode, ring derfor Fuglehjelpen for å bli henvist til "våre" veterinærer. Behandlingen blir dekket.


8. Bør jeg mate fuglene hele året?

Ja, du kan gjerne mate fuglene hele året! Det er en myte at instinktene svekkes av det. Mating gjør fuglene mer motstandsdyktige for sykdommer, mer fruktbare og bedre rustet for lange trekk eller overvintring. Småfuglene er aktive matsøkere, og kan ha opptil 20 faste steder hvor den søker mat.  Hvis du ikke har kapasitet til å mate hele året, er perioden oktober til juni en en god matingsperiode. Mer info her.

 

9. Hva mater jeg fuglene med?

De fleste småfugler spiser solsikkefrø.

Likevel er det fint om alle artene man har i hagen eller på balkongen får sine særskilt behov dekket (se oversikt). Husk at noen arter kun spiser fra bakken og ikke fra fuglebrett (det gjelder dompap, svarttrost og rødstrupe) Legg derfor gjerne maten direkte ut i naturen, på forskjellige steder. Det kan av og til spres sykdom via fuglebrett, så variasjon er bra. Ikke eksperimenter med mat til fugl, ring heller Fuglehjelpen for veiledning!


10. Må jeg rengjøre fuglebrettet?

Ja, det er helt nødvendig for å holde sykdommer unna. Enkelte brett er lages slik at mat og avføring havner på samme sted, og spesielt her er det viktig å rengjøre. Fuglehjelpen anbefaler dispensere som er laget slik at avføringen vil falle ned på bakken.

 


11. Hvis du er i tvil: Ring Fuglehjelpen!

Visste du at...?

Du kan fryse ned rognebær på høsten, og servere det til grå - og svarttrost utover vinteren.Når sprengkulda står på, er det de minste fuglene, fuglekonge og gjernesmett, som klarer seg dårligst. Mat hjelper!Kråker og skjærer er de enkelste fuglene å fostre opp. De kan bli svært tamme, og holder seg gjerne i nærheten av fosterfamilien hele livet. En kråke kan bli 15-til 20 år gammel.Når man skal mate sjøfugl, er det best å legge brødbitene på land. Gjær kan være skadelig for fisken.Hvis du finner en lomvi på bakken, må den fraktes så fort som mulig til sjøen for at den skal kunne overleve. Man må ikke mate en lomvi med brød!Når en sindensvans kolliderer, har den gjerne spist gjærede rognebær. Det kan ta opptil tre dager til den er seg selv igjen. Behold den da trygt i en eske med luftehull til den kvikner til. Gi den kun vann!
Postadresse: Postboks 68, 1501 Moss.          Org. nr: 983 235 735           Telefon: 91 16 57 89             Kontonummer: 1503 07 26852


                                                                                                        Copyright Fuglehjelpen 2014